คลิปเกษตร

มังคุดสวนธรรมวัฒน์

18 ธันวาคม 2566
525
ลุงโอ๋ เจ้าของสวนธรรมวัฒน์ เติบโตมากับการทำสวนมังคุดและเงาะมาตั้งแต่เด็ก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำสวนให้ยั่งยืน ลุงโอ๋จึงนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับสวนมังคุดกว่า 100 ปี ของเขา . นอกจากมังคุดสดแล้ว สวนธรรมวัฒน์ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุดแบบปลอดสารเคมี เช่น น้ำมังคุด มังคุดอบแห้ง และมังคุดกวน . ลุงโอ๋เชื่อว่าการหันมาปลูกมังคุดแบบปลอดสารเคมี นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการคืนอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาดให้กับทุกคนอีกด้วย . มังคุดสวนธรรมวัฒน์ เป็นตัวอย่างของเกษตรอัจฉริยะ ที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เทคโนโลยี และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน . ขอขอบคุณ ณัฏฐเอก อรุณโชติ สวนธรรมวัฒน์ จ.ชุมพร