คลิปเกษตร

มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพเลี้ยงปลาสลิด

18 ธันวาคม 2566
235
ปลาสลิดทอดกรอบ อร่อยลงตัว แต่กว่าจะมาเป็นแบบนี้ต้องผ่านอะไรบ้าง . อุมารินทร์ เกตพูลทอง เกษตรกรรุ่นใหม่จากวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร พาเราไปรู้จักกระบวนการเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาสลิดแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ . คุณยุ้ย เล่าว่า ครอบครัวของเธอเคยเป็นหนี้เนื่องจากราคาปลาสลิดที่ตกต่ำ เธอจึงปรับเปลี่ยนการดูแลปลาสลิดตั้งแต่ต้นน้ำ โดยใช้อาหารปลาที่มีคุณภาพ ปลอดสารเคมี เลี้ยงปลาในบ่อดินที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย . นอกจากนี้ คุณยุ้ย ยังคิดค้นวิธีการแปรรูปปลาสลิดแบบใหม่ โดยใช้เครื่องจักรทันสมัย ทำให้ปลาสลิดมีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด สะดวกต่อการบริโภค . จากความพยายามของคุณยุ้ยและเกษตรกรในชุมชน ทำให้ปลาสลิดของวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น . พบกับเรื่องราวของคุณยุ้ย และวิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา ได้ในวิดีโอนี้เลย . ขอขอบคุณ อุมารินทร์ เกตพูลทอง วิสาหกิจชุมชนปลาสลิดเกษตรพัฒนา จ.สมุทรสาคร