คลิปเกษตร

ไตรโคเดอร์มาสุดยอดเชื้อราปราบโรคข้าว

13 มีนาคม 2566
1,000
ไตรโคเดอร์มาสุดยอดเชื้อราปราบโรคข้าว . เชื้อราไตรโคเดอร์ เป็นเชื้อราดี ที่ช่วยลดปริมาณเชื้อโรคพืช ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของพืช และช่วยเพิ่มความต้านทานโรคของพืช . ซึ่งคุณจตุรงค์ จันมา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 ได้นำเชื้อราไตรโคเดอร์ มาใช้ในนาข้าวได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ . และวันนี้คุณจตุรงค์จะมาสอนวิธีการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ ให้ทุกคนได้ทำตามและนำไปใช้กัน