คลิปเกษตร

ธนาสิทธิ์ สอนสุภา สวนลุงไข่ กาแฟอินทรีย์

20 กุมภาพันธ์ 2566
1,138
ธนาสิทธิ์ สอนสุภา "สวนลุงไข่ กาแฟอินทรีย์ สร้างชุมชนยั่งยืน" --------------- "แขก" ธนาสิทธิ์ สอนสุภา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 หนุ่มไอทีผู้ผันตัวเองเป็นเกษตรกรเต็มตัว สานต่อสวนกาแฟลุงไข่จากคุณพ่อที่ปลูกกาแฟสายพันธุ์โรบัสตา . พัฒนาผลผลิตกาแฟโรบัสตาให้มีคุณภาพ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ พร้อมแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ให้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน