คลิปเกษตร

ประเสริฐ ไกนอก พาคนรักกลับบ้าน สร้างงาน

6 กุมภาพันธ์ 2566
896
ประเสริฐ ไกนอก พาคนรักกลับบ้าน สร้างงานด้วยโกโก้ --------------- "ต้น" ประเสริฐ ไกนอก ผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว จังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี 2565 . จากจากจุดเริ่มต้นของคนหนุ่มผู้อยากกลับบ้านในวันที่มีครอบครัว จึงลองมาจับงานด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยเริ่มจากปลูกพืชหลาย ๆ อย่าง จนสุดท้ายได้มาปลูกโกโก้ . เกิดการรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ภายใต้ "โครงการพาคนรักกลับบ้าน" ก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโกโก้นางั่ว ปลูกและรับซื้อผลผลิตโกโก้จากเกษตรกร มาทำเป็น “คราฟท์ช็อกโกแลต ออริจิ้น เพชรบูรณ์" สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน