คลิปเกษตร

"เค-เฟรช" ผู้ส่งออกมะพร้าวคุณภาพ

31 พฤษภาคม 2565
2,175
จากจุดเริ่มต้นมะพร้าวอัมพวา "สู่ตลาดระดับโลก" . "เค-เฟรช" ผู้ผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไทยสู่ตลาดโลกกว่าปีละ 30 ล้านลูก! . มุ่งเน้นผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นถิ่นพร้อมใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้ลิ้มรสและรู้จักมะพร้าวน้ำหอมไทย