คลิปเกษตร

วิธีทำน้ำหมัก "ไคโตซานปูนา"

12 กุมภาพันธ์ 2565
1,699
คุณนราธิป ภูมิถาวร เกษตรกรผู้เลี้ยงปูนาวิถีอินทรีย์ได้แนะนำวิธีการทำปุ๋ยไคตินไคโตซานจากปูนา โดยการนำปูนาที่ตายจากในฟาร์ม หรือชิ้นส่วนปูนาที่เหลือจากการแปรรูปต่างๆกลับมาใช้ทำน้ำหมัก โดยนำหมักที่ได้เมื่อนำไปพ่นต้นไม้จะช่วยในการเร่งราก เร่งดอก เร่งใบ ทำให้ให้พืชเจริญเติบโตดี แตกใบ แตกช่อ เพิ่มรากในการดูดซับสารอาหาร โดยไม่มีสารเคมีตกค้าง เนื่องจากกระบวนการเลี้ยงปูที่ปลอดภัยทำให้พืชผักที่ใช้นำหมักปลอดภัยไปด้วย ขอขอบคุณ : คุณนราธิป ภูมิถาวร