คลิปเกษตร

วิธีทำปุ๋ยและฮอร์โมนพืชแบบอินทรีย์

27 กรกฎาคม 2564
4,733
ปลูกพืชผักแบบอินทรีย์ อยากเร่งดอก เร่งต้น เร่งผล เร่งโต สามารถทำได้ ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์สรรพสิ่ง ทำเองได้ ด้วยวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นเราเอง . จุลินทรีย์สรรพสิ่ง ประโยชน์ที่นำไปใช้ ใช้ได้ทั้งกับแปลงนา แปลงผัก รวมถึงสวนผลไม้ ที่ปลูกด้วยวิถีอินทรีย์ ที่สำคัญยั่งช่วยบำบัดน้ำเสีย และนำไปทำเป็นส่วนผสมอาหารปลา . จุลินทรีย์สรรพสิ่ง ประโยชน์เยอะขนาดนี้ ต้องมีติดสวนไว้บ้างแล้ว ส่วนจะใช้อะไรบ้าง และทำไง...ติดตามได้คลิปเลยครับ