คลิปเกษตร

สิทธา สุขกันท์ ชาวนาหัวใจอินทรีย์

13 กรกฎาคม 2564
2,516
“การทำอินทรีย์ ไม่ได้ที่ว่าใครมาบอกให้เราทำหรือไม่ทำ แต่มันอยู่ที่ตัวเราเอง จะทำหรือไม่ทำ” สิทธา สุขกันท์ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2563 ตัดสินใจกลับบ้านเกิด เพื่อพลิกฟื้นผืนนาเคมี ให้สามารถปลูกข้าวอินทรีย์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ ที่ส่งขายในรูปของข้าวเปลือกอินทรีย์ให้กับนานาประเทศทั่วโลก พี่สิทธาหันมาทำเกษตรอินทรีย์ เพราะมองเห็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเองและชุมชน เดินหน้าเพื่อส่งต่อการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หวังเปลี่ยนผืนดินจังหวัดพิจิตร ให้ปลอดสารเคมี 100% และอยากจะเห็นชาวนาไทยภาคภูมิใจในอาชีพของตน เพราะชาวนานั้นมีคุณค่าไม่ต่างจากอาชีพอื่นเลยแม้แต่น้อย สิทธา สุขกันท์ ข้าวฅนอินทรีย์ จ.พิจิตร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2563
    
TAGS
Keyword&Relevantkeyword:เกษตรอินทรีย์ข้าวอินทรีย์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด Topic:สิทธาสุขกันท์ชาวนาหัวใจอินทรีย์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี63พลิกผืนดินบ้านเกิดมุ่งสู่วิถีอินทรีย์อย่างยั่งยืน “การทำอินทรีย์ไม่ได้ที่ว่าใครมาบอกให้เราทำหรือไม่ทำแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองจะทำหรือไม่ทำ” สิทธาสุขกันท์เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2563ตัดสินใจกลับบ้านเกิดเพื่อพลิกฟื้นผืนนาเคมีให้สามารถปลูกข้าวอินทรีย์กลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อที่ส่งขายในรูปของข้าวเปลือกอินทรีย์ให้กับนานาประเทศทั่วโลก พี่สิทธาหันมาทำเกษตรอินทรีย์เพราะมองเห็นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเองและชุมชนเดินหน้าเพื่อส่งต่อการทำเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรหวังเปลี่ยนผืนดินจังหวัดพิจิตรให้ปลอดสารเคมี100% และอยากจะเห็นชาวนาไทยภาคภูมิใจในอาชีพของตนเพราะชาวนานั้นมีคุณค่าไม่ต่างจากอาชีพอื่นเลยแม้แต่น้อย สิทธาสุขกันท์ข้าวฅนอินทรีย์จ.พิจิตร เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี2563