คลิปเกษตร

ไร่หลังฉาง ต้นแบบเกษตรอินทรีย์...มีสไตล์

3 กุมภาพันธ์ 2564
4,106
สุขสร้างได้ ในแบบของเราเอง... "อรรถ" เจ้าของไร่หลังฉาง คนรุ่นใหม่ ที่เลือกเดินในวิถีอินทรีย์ หยิบจับสิ่งรอบข้าง สร้างฟาร์มในแบบของตัวเอง เปลี่ยนพื้นที่หลังฉาง เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ สร้างอาหาร สร้างความสุข ให้ตัวเองและชุมชน . ไปติดตามความสุข ของผู้ชายคนนี้พร้อม ๆ กัน... คลิ๊กเลย ขอบคุณ : อรรถพล ไชยจักร ไร่หลังฉาง(Farm Behind the Barn)จ.บุรีรัมย์