คลิปเกษตร
ปลูกผัก ผลผลิตสูงได้คุณภาพต้องทำแบบนี้
10 สิงหาคม 2563
1,095
ฤดูกาล สำคัญกับการเติบโตของพืช ช่วงไหนควรปลูกอะไร?? วันนี้เกษตรกรสาวสวยมาแนะนำ ปฏิทินปลูกผัก หรือช่วงที่เหมาะสม ต่อการปลูกพืชแต่ละชนิด . อยากรู้ว่าช่วงไหนควรปลูกอะไร