คลิปเกษตร
ดินเหนียว แก้ได้!! ด้วยของเสียจากโรงงาน
24 กรกฎาคม 2563
1,419
เถ้าจากโรงงานน้ำตาลมีประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาดินเหนียว ให้กลับมาร่วนซุย พร้อมที่จะนำมาปลูกพืชผักได้ ส่วนจะแก้ได้ยังไง อยากรู้....