คลิปเกษตร
ผักในโรงเรือน...แมลงกวนรึเปล่า???
3 กรกฎาคม 2563
1,424
ใครที่ปลูกพืชในโรงเรือน ลองใช้เทคนิค พืชช่วยพืช ด้วยการปลูกพืชล่อแมลง ทำให้แมลงไม่กวนผักที่ปลูก ช่วยให้เราจัดการโรงเรือนได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญ ปลอดภัย ไร้สารเคมี อยากรู้ทำยังไง....