คลิปเกษตร

ทำความสะอาดร่องน้ำในสวนด้วยการเลี้ยงปลา

11 พฤษภาคม 2563
3,327
ที่ไร่ของคุณสุทธิศักดิ์มีน้ำล้อมรอบ ทำให้มีน้ำไว้ใช้ในช่วงแล้งได้ประมาณ 3-4 เดือน การจะมีน้ำอยู่ในสวนต้องมีปลาด้วย เทคนิคของเขาก็คือ ปกติจะมีวัชพืชที่เกิดขึ้นใต้น้ำ มีสาหร่ายหางกระรอก มีแหน มีจอก ขึ้นอยู่ ถ้าไม่มีปลา วัชพืชพวกนี้จะเกิดขึ้นเยอะ แล้วทำให้ไม่สามารถรดน้ำโดยใช้เรือรดน้ำได้ เก็บผลผลิตโดยใช้เรือบรรทุก หรือแม้กระทั่งพ่นยาต่าง ๆ การจราจรทางเรือจะติดขัดไปหมด ในอดีตบางคนไม่เข้าใจ ก็ใช้คนเข้าไปโกยสิ่งพวกนี้ขึ้น พอโกยเสร็จไม่เกิน 40 วัน มันก็ขึ้นอีก ก็เสียเงินซ้ำ ๆ คุณสุทธิศักดิ์เคยเสียเงินค่าโกยสิ่งพวกนี้เดือนหนึ่งประมาณ 30,000 - 40,000 บาท 12 เดือนก็ 300,000 – 400,000 บาท เป็นการเสียเงินโดยใช่เหตุ เขาจึงมานั่งคิดจนเข้าใจว่าจริง ๆ แล้วทำไมไม่หาสิ่งที่ทำงาน 24 ชั่วโมง แล้วเป็นธรรมชาติของมัน ก็คือปลา แล้วก็ปล่อยปลาลงไปช่วยกำจัดวัชพืชพวกนี้