คลิปเกษตร

ทำแก้วมังกรนอกฤดู เพิ่มมูลค่า ขายได้ราคา

8 พฤษภาคม 2563
3,730
คุณสุทธิศักดิ์ บุญยาคุมานนท์ เริ่มต้นทำการเกษตรเพราะความจำเป็นของครอบครัว เมื่อที่บ้านประสบปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยความเป็นลูกชายคนโต เขาจำเป็นต้องออกมาทำงานสู้ไปกับคุณพ่อ แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็มองเห็นโอกาส ความเป็นไปได้ในการเจริญเติบโตของแก้วมังกร จนทำให้วันนี้เขาเลี้ยงดูครอบครัวด้วยการปลูกแก้วมังกรมาร่วม 20 ปีแล้ว ปกติแก้วมังกรให้ผลในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม แต่มีการสังเกตว่า ต้นแก้วมังกรที่ปลูกในพื้นที่ที่เปิดไฟตลอดเวลา จะให้ผลทั้งปี จึงนำข้อสังเกตนี้มาทดลอง และสามารถทำให้แก้วมังกรออกผลได้ทั้งปีจริง ๆ