คลิปเกษตร

ขยายพันธุ์ชันโรง เพิ่มมูลค่ามหาศาล

3 พฤษภาคม 2563
4,993
ในการทำชันโรง ต้องมีการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิต คุณนพเก้าสังเกตธรรมชาติของชันโรง จึงได้วิธีขยายพันธุ์ที่เข้ากับธรรมชาติของชันโรงที่สุด ก่อนอื่นต้องมีกล่องเปล่าเตรียมไว้สำหรับแยกขยายชันโรง ส่วนอุปกรณ์ มีมีด พลาสติกใส กล่องเปล่า พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ พอเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อย ก็มาเช็คดูว่าในรังนั้นอุดมสมบูรณ์หรือเปล่า น้ำหวานเยอะไหม มีเกสรเยอะหรือไม่ และมีประชากรชันโรงเยอะหรือเปล่า มีไข่เยอะไหม หากมีปริมาณมากพอก็สาารถแยกรังชันโรงได้
    
TAGS
นพเก้าใจสมุทรอุไรวิมลวังบุญสวนษิริจันทร์ชันโรงเกษตรกรต้นแบบกูรู4ภาครักบ้านเกิดการแยกการขยายพันธุ์ชันโรงเพาะพันธุ์ชันโรงขยายพันธุ์ชันโรงคัดแยกรังทำรังชันโรงแบ่งรังชันโรงผิ้งจิ๋วเคล็ดลับเนคนิคเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดพอเพียงขยายพันธุ์ชันโรงเพิ่มมูลค่ามหาศาลนพเก้าใจสมุทรอุไรวิมลวังบุญสวนษิริจันทร์เกษตรกรต้นแบบชันโรงเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรพอเพียงการทำรังล่อชันโรงมาเลี้ยงทำเงินนพเก้าใจสมุทรอุไรวิมลวังบุญสวนษิริจันทร์ชันโรงแมลงเงินล้านชันโรงแมลงเงินล้านกูรูเกษตรกรเกษตรต้นแบบผึ้งเลี้ยงชันโรงเลี้ยงผึ้งผึ้งชันโรงรักบ้านเกิดสำนึกรักบ้านเกิดfarmerfarmสร้างรายได้อาชีพเสริมเกษตรกรต้นแบบวิดีโอเกษตรเลี้ยงชันโรงผึ้งจิ๋วสรรพคุณแจ๋วตัวช่วยเกษตรกรชันโรงแมลงเงินล้านชันโรงแมลงเงินล้าน!การทำรังล่อชันโรง