คลิปเกษตร

เปิดไฟให้เห็ด เร่งการเติบโต

24 เมษายน 2563
6,102
จากการที่เป็นคนชอบอ่าน ชอบทดลอง และชอบศึกษาจากธรรมชาติ คุณนัทจึงพบว่า แสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด ถึงเห็ดจะไม่ต้องสังเคราะห์แสง แต่แสงมีผลต่อการเจริญเติบโต เขาจึงนำแสงมาช่วยในการเพาะเห็ดด้วย คุณนัทจึงใช้แสงไฟ แทนแสงธรรมชาติเพื่อการเจริญเติบโตของเห็ด เห็ดจะเจริญเติบโตเต็มที่ภายใน 7 วัน คุณนัทจะให้แสงวันที่ 5 โดยเปิดไฟให้วันละ 8 ชั่วโมง คุณนัทมีพื้นที่น้อยแต่มีห้องเยอะ ก็เลี้ยงในห้อง พอเลี้ยงในห้องที่ไม่มีแสง ก็ใช้แสงไฟนี่แหละ ซึ่งเพียงพอ โดยที่สีของแสงไฟไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต