คลิปเกษตร

วิธีเพาะกล้าผัก ให้แข็งแรง

16 เมษายน 2563
2,145
วิธีเพาะกล้าผักให้แข็งแรงของสวนผักกลางเมืองนั้น มีวัสดุง่ายๆ คือ ปุ๋ยหมัก เศษวัชพืชในบ้าน และขุยมะพร้าว และเก็บเมล็ดที่สมบูรณ์แข็งแรง ก็จะได้กล้าพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคแมลงรบกวน หลังจากนั้นก็แค่ดูแลรดน้ำให้วัสดุชุ่มชื้นก็พอ