คลิปเกษตร
เพาะกล้าผักสลัด ให้โตไว แข็งแรง
9 เมษายน 2563
708
วิธีเพาะกล้าผักของกรีนวิลล์ฟาร์มคาเฟ่ เลือกใช้วัสดุปลูกด้วยหินภูเขาไฟ และมีการใช้เทคนิค Hardening ให้ต้นกล้าผักสลัดแข็งแรงก่อนย้ายลงแปลงปลูก และเป็นการปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) ใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกและดูแลภายในโรงเรือนออกแบบให้มีการควบคุมปัจจัยต่างๆ อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น น้ำ แสงแดด ธาตุอาหาร โรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ผักสลัดเจริญเติบโตดีที่สุด รสชาติดี กรอบ ทานอร่อย และที่สำคัญปลอดภัย ปฏิเสธยาฆ่าแมลง 100%
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×