คลิปเกษตร

เพาะกล้าผักสลัด ให้โตไว แข็งแรง

9 เมษายน 2563
3,295
วิธีเพาะกล้าผักของกรีนวิลล์ฟาร์มคาเฟ่ เลือกใช้วัสดุปลูกด้วยหินภูเขาไฟ และมีการใช้เทคนิค Hardening ให้ต้นกล้าผักสลัดแข็งแรงก่อนย้ายลงแปลงปลูก และเป็นการปลูกผักสลัดด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) ใส่ใจทุกขั้นตอนการปลูกและดูแลภายในโรงเรือนออกแบบให้มีการควบคุมปัจจัยต่างๆ อาทิ อุณหภูมิ ความชื้น น้ำ แสงแดด ธาตุอาหาร โรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ผักสลัดเจริญเติบโตดีที่สุด รสชาติดี กรอบ ทานอร่อย และที่สำคัญปลอดภัย ปฏิเสธยาฆ่าแมลง 100%