คลิปเกษตร

อัตลักษณ์ควายไทย

4 เมษายน 2563
5,235
ควายไทยที่ดีต้องมีลักษณะสูงใหญ่ กระดูกเล็ก ให้เนื้อเยอะ มีความเชื่องสูง ควายไทยปกติจะมีนิสัยเชื่อง เป็นนิสัยส่วนตัวของควายไทย หลังตรง ตาแต้ม แก้มจ้ำ ตามอัตลักษณ์ของควายไทย ข้อดีของควายไทยคือเกิดที่เมืองไทยย่อมมีภูมิต้านทานโรคที่มากกว่า ต้านทานแมลง แมลงที่ดูดเลือดได้ดีกว่า สามารถกินอาหารที่เกิดที่เมืองไทยได้ดีกว่า ไม่จำเป็นต้องปลูกพืชอาหารสัตว์ที่มาจากต่างประเทศ ควายชอบอากาศร้อนชื้น ต้องมีน้ำให้เขา ไม่ชอบอากาศที่เย็นและแห้ง