คลิปเกษตร

เลี้ยงควายตัวละ 1,500,000

26 มีนาคม 2563
2,288
คุณพรหมพิริยะ สอนศิริ อดีตเซลล์แมนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ที่วันหนึ่งถึงจุดอิ่มตัว หันมาทำเกษตร เลี้ยงแพะ แกะ ม้า วัว แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ จนกระทั่งทดลองเลี้ยงควายไทย แล้วก็พบสิ่งที่ใช่ ที่คนหามานาน เริ่มจากควาย 1-2 ตัว กลายเป็นฟาร์มควายไทย ที่มีควายถึง 300 ตัว และเลี้ยงในระบบโรงเรือน ผลผลิตที่ได้มีทั้งนมควาย พันธุ์ และปุ๋ย สร้างรายได้ระดับ 10 ล้านต่อปีเลยทีเดียว