คลิปเกษตร

ทำปุ๋ยน้ำจากมูลจิ้งโกร่ง

24 มีนาคม 2563
3,724
ในการเลี้ยงจิ้งโกร่ง ที่ก้นบ่อจะมีมูลจิ้งโกร่งอยู่เป็นจำนวนมาก แทนที่คุณธเนศจะเททิ้ง คุณธเนศเห็นโอกาสตรงนี้นำมาเป็นปุ๋ยเพื่อใช้กับพืชในไร่ และเป็นการประหยัดต้นทุนอย่างหนึ่งด้วย ปุ๋ยนี้ใช้ได้กับพืช ผัก ผลไม้หรือพืชไร่ที่คุณธเนศทำ ไม่ว่าจะมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ก็สามารถใช้ได้