คลิปเกษตร

วิธีการชำยอดพลูให้รอด รากออกเยอะ

14 มีนาคม 2563
4,744
วิธีการชำยอดพลูที่ใช้ ชำแล้วไม่ตาย รากออกเยอะ สามารถนำไปปลูกแล้วเจริญเติบโตได้ดีก็คือการตัดยอด เริ่มจากดูต้นพันธุ์ ดูต้นแม่พันธุ์ก่อนว่าต้นแม่พันธุ์เขามีเป็นโรคไหม ถ้ามีเป็นโรคก็ไม่เลือก เลือกที่ไม่มีโรค การตัดยอดก็จะตัดยอดที่อยู่ข้างบนที่แตกออกไปข้างบน แล้วก็เอามาตัดแต่งกิ่งให้มีราก 2-3 ราก เอาลงดิน แล้วก็ตัดยอดปลายข้างบนออก พอเวลาเรานำมาชำเขาจะแตกยอดออกมาใหม่ แล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดี การชำมี 2 แบบ คือ ชำลงดิน แล้วก็ชำในทราย การชำดินมันก็จะดีตรงที่รากเขาจะเกาะกับดิน เวลาเอาไปปลูกจะไม่เฉาเท่าไหร่ แต่ถ้าถ้าชำทรายนี่รากออกเยอะ เวลาไปปลูกจะมีเหี่ยวบ้าง การเลือกต้นแม่พันธุ์ อายุจะอยู่ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปก็จะเป็นต้นแม่พันธุ์ได้แล้ว การตัดกิ่งพันธุ์ ดูกิ่งที่มีความยาวประมาณ 35 - 40 เซนติเมตร เขาจะมีข้อรากแล้ว แต่ว่าเราจะเอาแค่ 4 ข้อ เท่านั้น