คลิปเกษตร

ฮอร์โมนไข่ง่ายๆ

9 มีนาคม 2563
3,946
ไข่นั้นนอกจากจะมีโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อคนแล้ว ยังมีประโยชน์พืชอีกด้วย เพราะเมื่อเรานำมาหมักด้วยจุลินทรีย์เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลาย ทั้งยังเติมน้ำตาลลงไปเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์และป้องกันการเน่าเสีย ก็จะได้ฮอร์โมนไข่ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน ช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีและทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยเกษตรกรสามารถผลิตใช้เองในการทำเกษตรได้ง่าย ๆ ดังนี้