คลิปเกษตร

สูตรผสมดินปลูก ดินเพาะกล้า

25 กุมภาพันธ์ 2563
5,815
คุณธีร์วศิษฐ์ วงศ์ปัญญา เกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันเหการทำงานจากมนุษย์เงินเดือน มาปลูกผักปลอดสารพิษได้แนะนำเทคนิคของการผสมดินสำหรับปลูกพืช และเพาะกล้า ซึ่งวัสดุปลูกและอัตราส่วนนี้ จะทำให้ต้นกล้าโตเร็วและพืชผักแข็งแรง สมารถใช้ได้ทั้งใส่ถุงหรือปลูกในกระถาง เพราะเป็นสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การันตีว่าดี 100%