คลิปเกษตร

เปลี่ยนมนุษย์เงินเดือนเป็นเกษตรกร

18 กุมภาพันธ์ 2563
3,713
อดีตพนักงานออฟฟิศที่หันมาทำการเกษตรอย่างจริงจัง เพราะมีใจรักในเรื่องการทำเกษตร และได้ศึกษาการตลาดอย่างลึกซึ้ง โดยเริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ และค่อยๆ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพืชแต่ละชนิดจนมีความรู้ในด้านชีววิทยาของพืชนั้นๆ รวมถึงศึกษาในเรื่องของการตลาดด้วยว่าจะผลิตอะไร ขายให้ใคร ขายที่ไหน เมื่อมีผลผลิตออกมาแล้ว จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งการศึกษาอย่างลึกซึ้งนี้จะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการผิดพลาด และมีความรู้ในเรื่องพืชแต่ละชนิดอย่างแท้จริง