คลิปเกษตร

เทคนิคผสมเกสรรองเท้านารี

11 กุมภาพันธ์ 2563
2,727
การผสมเกสรกล้วยไม้รองเท้านารี ถือเป็นวิธีการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ไม่เหมือนกับการผ่าหน่อ เพราจะเป็นการเพิ่มจำนวนจาก 1 เป็น 2 แต่การผสมเกสรโดยเทคนิคนี้จะทำให้ได้ผลผลิตตั้งแต่ 50 ต้น , 100 ต้น หรือ 1,000 ต้นในครั้งเดียว