คลิปเกษตร

เลือกวัสดุปลูกดี กล้วยไม้รองเท้านารีสวย

4 กุมภาพันธ์ 2563
4,442
คุณชนินทรี สองเมือง เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปลูกกล้วยไม้เป็นาชีพ ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะกล้วยไม้รองเท้านารี ถือเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความนิยมสูง แต่การจะปลูกกล้วยไม้ให้ได้ดอกสวยตามที่เราต้องการ สิ่งสำคัญคือวัสดุที่ใช้ปลูก ซึ่งจะต้องใช้วัสดุที่โปรง และสามารถอุ้มน้ำได้ดีด้วย คุณชนินทรี จึงเลือกใช้หินภูเขาไฟและ เปลือกสนเป็นวัสดุหลัก