คลิปเกษตร

เทคนิคใช้พลาสติกคลุมแปลงสับปะรด

21 มกราคม 2563
3,043
หลังจากรับช่วงต่อจากพ่อแม่แล้ว คุณกฤษณะงดใช้สารเคมีทั้งหมดพร้อมกับศึกษาหาความรู้ว่าจะมีวิธีใดที่จะทำให้ดินดีขึ้น ซึ่งก็พบว่านอกจากใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพเพื่อบำรุงดินแล้ว การปลูกสับปะรดโดยใช้พลาสติกคลุมพื้นดินเป็นแปลงยาวๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยรักษาความชื้นในดิน ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำจะเยอะเกินหรือน้อยเกิน ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นตัวแปรสำคัญต่อความอยู่รอดและความอร่อยของสับปะรดนั่นเอง ซึ่งทำให้เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค และสามารถขายได้กำไร ไม่ขาดทุนอีกต่อไป