คลิปเกษตร

วิธีต่อกรอง ใช้น้ำหมักชีวภาพบำรุงพืชผัก

14 มกราคม 2563
9,072
เนื่องจากแต่เดิมสับปะรดที่ปลูกในลำปางเป็นการปลูกเพื่อส่งโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นการปลูกโดยใช้สารเคมีทั้งหมด คุณกฤษณะจึงอยากเปลี่ยนมาทำสับปะรดแบบอินทรีย์ จึงเลือกใช้น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งมีทั้งน้ำหมักจากสับปะรด จากถั่วเหลืองและจากขี้เป็ด รวมถึงขี้ปลามาผสมกันในสัดส่วนที่ลงตัวแล้วฉีดพ่นสับปะรด ซึ่งก็ประสบผลสำเร็จ สับปะรดมีรสชาติหวาน กรอบ แถมยังปลอดภัยและลดต้นทุนการปลูกได้ด้วย ปัญหาหนึ่งที่คุณกฤษณะเจอก็คือเกษตรกรหรือชาวบ้านทั่วไปที่หมักปุ๋ยใช้เอง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเศษอาหารก็ตาม ปุ๋ยจากน้ำหมักจากเศษผลไม้หรืออะไรก็ตามแต่ แต่ไม่ค่อยได้ใช้กันอย่างเต็มที่ เพราะหนึ่งก็คือจะมีเรื่องกลิ่น สอง เวลาจะใช้มักจะมีเศษไปอุดตันหัวฉีด คุณกฤษณะจึงมีเทคนิคนิดหนึ่งเพื่อที่จะใช้น้ำหมักได้อย่างสะดวกและเต็มที่ นั่นก็คือการกรองนั่นเอง