คลิปเกษตร

ปุ๋ยยูเรียธรรมชาติ เร่งพืชผักเจริญเติบโต

31 ธันวาคม 2562
3,736
ในการทำอาหารต้นไม้ด้วยการใช้สูตรจากธรรมชาติ นั่นคือการทำยูเรียธรรมชาติ คุณอาคมได้มีการศึกษาศึกษาจากตำราต่างๆมากมาย รวมทั้งจากในโซเชียลมีเดีย จาก YouTube แล้วเอามาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อลดการใช้สารเคมี ซึ่งคุณภาพในการออกฤทธิ์นั้นมีไม่น้อยเลยทีเดียว จะสามารถช่วยในเรื่องความสวยของใบ การเติบโตของต้น จะไปช่วยเร่งต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตให้ดีมากยิ่งขึ้น