คลิปเกษตร

ทำน้ำยาล้างจานจากโกโก้

24 ธันวาคม 2562
3,465
หลังจากที่คุณอาคมได้ประสบกับปัญหาในด้านจำนวนผู้ที่มาศึกษาหาความรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการชำระล้าง ทำความสะอาด ในด้านต่างๆมากขึ้น โดยเฉพาะการทำความสะอาดภาชนะ การทิ้งเศษอาหาร การใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของเคมีล้างทำความสะอาด จนวันหนึ่งคุณอาคมก็ได้ค้นพบปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ นั่นก็คือทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย โดยมีความคิดที่ว่าการใช้น้ำยาล้างทั่วไปนั้นมีผลกระทบทำให้เกิดน้ำเสีย จึงได้มองหาวิธีการจากธรรมชาติ และเป็นวัตถุดิบที่มีเหลือใช้ในพื้นที่ นั่นก็คือจากการที่เป็นผู้ปลูกโกโก้ จึงทำให้มีวัสดุหรือสิ่งที่เหลือจากการไปผลิตโกโก้มากมายที่จะกลายเป็นขยะต่อไป คุณอาคมจึงค้นหาวิธีในการนำของเหลือใช้มาสร้างคุณค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของผลผลิตในพื้นที่นี้ จึงทำให้เกิดการผลิตน้ำยาล้างจานจากโกโก้ขึ้น ซึ่งผลที่ได้หลังจากได้ใช้สูตรนี้น้ำก็กลับมาใสขึ้น ไม่เน่าเสีย ทั้งยังไม่มีขยะจากผลผลิตที่เหลืออีกด้วย