คลิปเกษตร

ทำโกโก้ พบความสุขหลังงานประจำ

17 ธันวาคม 2562
4,164
คุณอาคม มีเมล์ เจ้าของสวนโกโก้ และประธานแปลงใหญ่โกโก้เมืองวัง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เดิมสวนแห่งนี้เป็นสวนลำไย หลังจากเจอวิกฤติพายุเลยทำให้ต้นลำไยเสียหายและทำลองปลูกโกโก้แบบธรรมชาติ หลังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจึงมั่นใจและทำโกโก้แบบเต็มตัว ในรูปแบบเกษตรผสมผสาน โดยโกโก้ที่นี่จะใช้สายพันธุ์ I.M.1 เป็นสายพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่ ปลูกในระยะ 3 เมตร คูณ 3 เมตร ขุดหลุมลึก 50 เซ็นติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ทุกวันนี้คุณอาคม พบความสุขจากงานเกษตรแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อน