คลิปเกษตร

เทคนิคเจาะต้นไผ่ ให้ได้น้ำไผ่คุณภาพ

7 ธันวาคม 2562
3,648
จากการที่คุณสุทินได้ศึกษามา ทำให้รู้ว่าน้ำไผ่เป็นน้ำเพื่อสุขภาพ ไม่มีจุลินทรีย์ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย สามารถดื่มได้ ช่วยล้างพิษในลำไส้ ใช้ล้างหน้าบำรุงผิวได้ แต่การจะเจาะน้ำไผ่เพื่อทำเป็นน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคนั้น จำเป็นต้องมีเทคนิคที่ถูกต้อง ต้องได้องศาที่ดี แถมยังต้องได้อุณหภูมิของดินกับอากาศที่เหมาะสมอีกด้วย น้ำไผ่ถึงจะไหลดี ดื่มได้และมีรสชาติที่ดี ซึ่งที่ผ่านมา คุณสุทินก็ได้ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งกว่าจะได้น้ำไผ่ที่สะอาด รสชาติดีจนเป็นที่ถูกใจของผู้บริโภคอย่างทุกวันนี้