คลิปเกษตร
ทำฝนเทียมหลอกมดวางไข่
3 ธันวาคม 2562
1,653
คุณบุญชู เกษตรกรผู้เลี้ยงมดแดง เพื่อนำไข่มดแดงไปขายเป็นอาชี แนะนำถึงเทคนิคที่จะกระตุ้นให้มดแดงทำรังก่อนคนอื่นคือสร้างฝนเทียม โดยจะนำเครื่องฉีด่นน้ำ พ่นน้ำขึ้นเป็นละอองด้านบนต้นมะม่วง ในช่วงตอนเย็น โดยจะทำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อหลอกมดว่าไกล้ถึงฤดูฝนแล้ว มดก็จะสร้างรังและวางไข่นั่นเอง
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×