คลิปเกษตร

เทคนิคเลือกมดแดงมาเลี้ยงไว้ขายไข่

30 พฤศจิกายน 2562
3,218
หากจะเลี้ยงมดแดงเพื่อนำไข่มดแดงไปขาย ก็ต้องเลือกมดแดงที่เก่งๆ หาอาหารเก่ง และทนต่อสภาพอากาศ ซึ่งคุณบุญชู ศิดสันเที๊ยะ เกษตรกรที่เลี้ยงมดแดงเพื่อขายไข่มดแดงเป็นอาชีพ ได้แนะนำเทคนิคการเลือกรมดแดงมาไว้เลี้ยง ซึ่งจะทำให้ผลผลิตไข่มดแดงเพิ่มขึ้นด้วย เกษตรกรก็มีไข่มดแดงขายได้ตลอดปี