คลิปเกษตร

เลี้ยงมดแดง ขายไข่

28 พฤศจิกายน 2562
9,003
เรื่องราวของคุณบุญชู เกษตรกรที่ทำสวนมะม่วง และเกษตรผสมผสานเป็นงานหลัก ในอดีตลุงบุญชูทำนาและประสบปัญหาสารเคมีราคาสูง ผลผลิตก็ไม่ได้ราคา สุขภาพร่างกายทรุดโทรม เลยหันมาทำมะม่วง จุดพลิกผันเกิดจากนำผลมะม่วงไปขายที่ตลาดและเห็นแม่ค้านำไข่มดแดงมาขาย ปรากฎว่าขายดีมาก ไม่ทันไรก็ขายหมด จนคิดหาวิธีเลี้ยงมดแดงเพื่อนำไข่ขาย ตอนนี้อาชีพเลี้ยงมดแดงกลายเป็นอาชีพหลักของคุณลุง แถมไม่พอขายอีกต่างหาก ปัจจุบัน ทำเกษตรแบบปลอดสารเคมี ครอบครัวพร้อมหน้า ครอบครัวเป็นสุขมาก