คลิปเกษตร

ปล่อยกิ่งทับทิมไว้ ให้ช่วยค้ำลูก

23 พฤศจิกายน 2562
5,355
เทคนิคในการดูแลและบำรุงลูกทับทิม คือ การไม่ต้องตัดกิ่งทับทิมออก เนื่องด้วยลูกทับทิมมีน้ำหนักค่อนข้างมาก แล้วก็ลมที่ค่อนข้างแรง การที่ไม่ตัดนั้นก็เพราะว่าจะให้ค้ำกันเองโดยธรรมชาติของมันเอง ซึ่งลักษณะของกิ่งทับทิมเวลามันออกมาแล้ว แต่ละกิ่งจะยื่นออกมาเหมือนแขน และจากหนามสู่หนาม ก็จะเป็นตัวช่วยยึดช่วยพยุงลูกไม่ให้โอนเอนไปตามแรงลมมากจนเกิดความเสียหาย หากว่าเราไปตัดกิ่งออก ลูกทับทิมก็จะห้อยระโยงระยางไม่มีอะไรคอยครอบคลุมหรือยึดเหนี่ยวไว้ เมื่อเกิดเจอลมพัดแรงก็จะร่วงหล่นได้ง่าย