คลิปเกษตร

ห่อสัปปะรดป้องกันแดด ให้ผิวสวย

19 พฤศจิกายน 2562
3,899
เทคนิคของการปกป้องผิวของสับปะรดในหน้าร้อนแดดจัด ซึ่งหน้าร้อนแดดแรงสามารถทำลายผิวของสับปะรดทำให้เกิดรอยไหม้ได้ถึงครึ่งลูก ทำความเสียหายให้กับผลผลิตได้ เกษตรการสามารถป้องกันแสงแดดนี้ด้วยกระดาาหนังสือพิมพ์หรือฟางข้าวได้ โดยใช้ฟางข้าวห่อผลสับปะรดไว้ หลังจากที่สัปปะรสทิ้งดอกแล้ว  เน้นห่อทางทิศตะวันตกเพราะช่วงบ่ายแสงแดดจะแรงกว่าช่วงเช้า ห่อไว้จนกระทั่งตัดผลผลิต วิธีนี้จะช่วยป้องกันแสงแดดทำลายผลสับปะรสและทำให้ผิวสับปะรดสวย เป็นที่ต้องการของลูกค้า