คลิปเกษตร

เปลือกสับปะรด ประโยชน์เยอะ!

16 พฤศจิกายน 2562
13,356
ที่ไร่บ้านอ้อของคุณจณิกาญจน์ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกว่าร้อยไร่ใน จ.ระยอง ฉะนั้นจะมีส่วนที่เหลือจากการปอกสับปะรดเยอะมาก อาทิเช่นตาสับปะรด ซึ่งเมื่อก่อนนั้นนำไปหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์แต่ใช้ไม่ทัน เลยนำตาสับปะรดไปคลุกกับหัวอาหารหรือรำ นำไปเลี้ยงเป็ดที่ไร่ ผลปรากฎว่าเป็ดที่กินตาสับปะรดเป็นอาหาร ทำให้ไข่ไม่คาว ส่วนเปลือกสับปะรดสามารถนำไปเลี้ยงวัวได้เช่นกัน