คลิปเกษตร

แต่งกิ่งน้อยหน่าให้ทรงพุ่มสวย ติดลูกดก

12 พฤศจิกายน 2562
8,185
เทคนิคการปลูกน้อยหน่า ให้ทรงพุ่มมีลักษณะเหมือนร่ม ได้ลูกเยอะทรงสวย คือหลังจากซื้อต้นพันธุ์น้อยหน่ามาแล้วต้นพันธุ์จะสูงประมาณ 1 เมตร ให้ตัดยอดออก โดยวัดความสูงจากพื้นขึ้นมา 60 เซ็นติเมตร แล้วทำการรูดใบออกให้หมด ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ยอดน้อยหน่าแตกอีกเป็น 5 - 6 ยอด ในปีต่อไปก็ตัดยอดที่แตกออกมาอีก จะทำให้ทรงพุ่มสวยได้ยอดเยอะ และออกผลเยอะด้วย