คลิปเกษตร

แต่งกิ่งรูดใบ ให้น้อยหน่าขายได้ก่อนฤดูกาล

9 พฤศจิกายน 2562
6,335
คุณสมเกียรติ เกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าถึง 2 พันธุ์คือ พันธุ์เพชรปากช่อง และฝ้ายเขียวเกษตร 2 ปัจจุบันปลูกที่ จ.นครราชสีมา วันนี้มีเทคนิคในการแต่งกิ่งน้อยหน่า ให้ออกลูกก่อนฤดูกาล โดยจะตัดแต่งกิ่งช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ซึ่งจะไปออกผลช่วง พฤษภาคม ถ้าต้นมีใบหนาทึบ จะทำให้แมลงเข้าง่าย ให้รูดใบน้อยหน่าออก ตัดกิ่งที่ไม่มีลูกออก และเหลือผลน้อยหน่าไว้ 1 กิ่ง ต่อ 1 ลูกเท่านั้น เพียงเท่านี้น้อยหน่าก็จะออกก่อนฤดู ออกก่อน ขายก่อน รวยก่อนใคร