คลิปเกษตร

วิธีดูแลกล้วยหอมให้สมบูรณ์ ลูกโต สีสวย

2 พฤศจิกายน 2562
5,074
คุณสมชัย ขยันการ เกษตรกรที่ลาออกจากงานในเมืองกรุง มาปลูกกล้วยหอมคาเวนดิช ส่งออก มีวิธีดูแลกล้วยให้ได้ผลผลิตที่ดีมาฝาก โดยเทคนิคสำคัญคือ ช่วงก่อนที่กล้วยจะออกปลี หรือมีอายุ 5 เดือนหลังปลูก การที่จะตัดใบกล้วยทิ้ง ถ้าไม่เหี่ยว ไม่เฉาจริงๆ จะไม่ตัดใบกล้วย เพราะใบกล้วยจะเป็นประโยชน์กับลูกกล้วยที่จะออกมา เพราะใบกล้วยจะไปปรุงอาหาร สังเคราะห์แสงและเลี้ยงลูกกล้วยให้สมบูรณ์ โดยที่สวนคุณสมชัยจะใช้เทคนิคเก็บใบไว้ไม่ต่ำกว่า 8 ใบ และตัดหน่อกล้วยรอบต้นแม่ทิ้งเพื่อป้องกันการแย่งอาหาร ก่อนเก็บผลผลิต 1 เดือนให้เก็บหน่อไว้ 1-2 หน่อ เพื่อใช้ปลูกในครั้งต่อไป เทคนิคเหล่านี้จะทำให้กล้วยหอมคาเวนดิช สมบูรณ์ ลูกโต สีสวย ตลาดต้องการชัวร์.