คลิปเกษตร

วิธีเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ให้ได้ใข่ไก่คุณภาพ

17 ตุลาคม 2562
6,354
คุณวุฒิชัย เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่ชี ) จะแนะวิธีคัดลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่ที่ดี เมื่อผสมพันธุ์แล้วให้ได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์ อันดับแรกไก่ต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง หน้าอกใหญ่ นิ้วไม่งอ ส่วนตัวผู้ ต้องมีหงอนแดง หน้าแดง เป็นหนุ้มเต็มที่ โดยใช้แม่พันธุ์ไก่ 5 ตัว ต่อ พ่อพันธุ์ไก่ 1 ตัว ปล่อยในเล้าผสม ความกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร แล้วไก่ก็จะผสมพันธุ์ผลัดกันไข่ และได้ไข่ที่สมบูรณ์