คลิปเกษตร

ไก่ชีท่าพระ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ราคาไม่ตก

15 ตุลาคม 2562
5,189
คุณวุฒิชัย ไพรตื่น เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อขายมานาน จากเดิมเป็นลูกจ้างโรงงาน เมื่อเบื่อชีวิตก็กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม หาอาชีพที่แตกต่างจากการทำนาและทำไร่ จึงหันมาเลี้ยงไก่ชีขาย เพราะเป็นไก่ที่มีขนสีขาวตลอดทั้งตัว เสมือนแม่ชี จึงเรียกชื่อให้จำง่ายติดปากว่า “ไก่ชี” สีขาวสวยงาม แตกต่างจากไก่พื้นบ้านของไทยทั่วไป แท้ที่จริงเป็นไก่พันธุ์ไทยแท้ ที่พัฒนามาจากไก่พันธุ์พื้นเมืองจนสายพันธุ์นิ่ง และมีจุดเด่นหลายประการ