คลิปเกษตร

สูตรผสมอาหารก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่น

5 ตุลาคม 2562
2,239
เทคนิคการผสมอาหารเพื่อเตรียมทำก้อนเห็ดโคนญี่ปุ่น หรือเห็ดยานางิ มีส่วนประกอบหลักอยู่ 2 ส่วนคืออาหารแห้งกับอาหารน้ำ ในสัดส่วนขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา 100 กก. จะใส่รำละเอียด 4 กก. ปูนขาว 400 กรัม อาหารสำเร็จรูป 4 กก. ภูไมท์ 1.5 กก. ส่วนอาหารน้ำ จะใช้น้ำสะอาด 200 ลิตร กากน้ำตาล 4 ลิตร และน้ำหมักชีวภาพ 6 ฝา แล้วผสมด้วยเครื่อง สูตรนี้ เห็ดเดินเชื้อได้ดี ดอกเห็ดเยอะ.