คลิปเกษตร

ทำปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดเก่า ประหยัดเงินเยอะ

3 ตุลาคม 2562
2,363
ก้อนเห็ดเก่าที่หมดเชื้อแล้ว นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก คือนำมาทำปุ๋ยหมักใช้บำรุงพืชผัก ผลไม้ ให้เจริญเติบโตดี เพราะก้อนเห็ดเก่าก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ โดยแกะถุงก้อนเห็ดออก และทุบให้ละเอียด แล้วเกลี่ยให้ทั่ว ใช้น้ำหมักชีวภาพผสมกับน้ำเปล่า 1:20 ราดรดบนกองปุ๋ย กลับกองปุ๋ยทุกสัปดาห์ ประมาณ 20 วันก็นำไปใช้บำรุงพืชผักได้แล้ว