คลิปเกษตร

ปุ๋ยหมักอินทรีย์ช่วยปรับสภาพดินและบำรุงผัก

26 กันยายน 2562
2,664
การทำปุ๋ยหมักปรับสภาพดินนี้เป็นสูตรที่ไม่ใช้สารเคมี ที่คุณกัลยรัตน์ใช้และอยากให้กะหล่ำปลีของตนปลอดสารแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมดิน โดยใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ สารเร่งซูเปอร์ พด.1 ปูนขาวโรยสลับกันทีละชั้น ทำแบบนี้ 3-4 ชั้น กลับกองปุ๋ยเมื่อครบ 15 วัน หมักต่ออีก 15 วัน หากปุ๋ยเย็น จึงนำไปใช้ ซึ่งนอกจากทำให้ผักอร่อยแล้ว เทคนิคการทำปุ๋ยหมักนี้จะช่วยลดต้นทุนในการผลิต ช่วยบำรุงพืชผักให้โตวันโตคืนอีกด้วยอีกด้วย