คลิปเกษตร

เทคนิคการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในกระชัง

19 กันยายน 2562
2,895
เนื่องจากแต่ก่อน ครอบครัวคุณจิรวุฒิเลี้ยงปลาในกระชังอยู่แล้ว เมื่อคุณจิรวุฒิตัดสินใจเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น จึงนำกระชังดังกล่าวมาใช้เลี้ยง เป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทำให้ลดต้นทุนไปได้อีกมาก แถมสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงไว้ ยังให้ผลผลิตที่ดีมากอีกด้วย