คลิปเกษตร

วิธีจัดการวัสดุในไร่ที่ใช้แล้ว ให้เกิดประโยชน์

10 กันยายน 2562
1,801
คุณสุชีพได้มรดกเป็นที่ดินจากคุณพ่อคุณแม่ จึงสร้างไร่บุญฉลวยขึ้นมา โดยนำชื่อของคุณพ่อคุณแม่มาตั้ง และตั้งใจทำไร่แห่งนี้ให้มีอาหาร พืช ผัก วัตถุดิบที่สะอาดไร้สารพิษที่สุด เพื่อคนที่เขารักจะได้ทานแต่ผักที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ ปลอดสารพิษอย่างแท้จริง ที่ไร่บุญฉลวยจะใช้วัสดุทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ รวมทั้งก้อนเห็ดที่ออกดอกหมดแล้ว คุณสุชีพก็ยังนำมาทำประโยชน์ได้ต่อ ถือเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ที่ดี